VEKA KRAFTSTASJON

Dato 25.05.2019

   Tid 17:41:45  
 Driftstid 65060 timer 
 Produsert totalt 77881.978 MWt 
 Produsert forrige døgn 46403 kWt 
 Produsert siste døgn 14648 kWt 
 Produserer nå 675 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.703 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.700 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.003 m 
 Flow i rørgate 11.5 l/s 
 Turbinlager 1 31.5 °C 
 Turbinlager 2 33.4 °C 
 Generatorlager 1 22.6 °C 
 Generatorlager 2 21.4 °C 
 Generatvikling 1 57.4 °C 
 Generatvikling 2 53.6 °C 
 Generatvikling 3 54.7 °C 
 Generat temperatur innluft 16.0 °C 
 Generat temperatur utluft 29.4 °C 
 Styrespenning 25.2 VDC 
 Rørgate 49.4 Bar 
 Bypassventil 49.3 Bar 
 Hydraulikk 82.2 Bar 
 Turbin 998 O/min 
 Nål 1 16.8 % 
 Nål 2 -0.1 % 
 Deflektor 99.3 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS