VEKA KRAFTSTASJON

Dato 22.03.2019

   Tid 15:41:45  
 Driftstid 63534 timer 
 Produsert totalt 76019.994 MWt 
 Produsert forrige døgn 60810 kWt 
 Produsert siste døgn 21142 kWt 
 Produserer nå 1081 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.701 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.696 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.004 m 
 Flow i rørgate 10.5 l/s 
 Turbinlager 1 52.0 °C 
 Turbinlager 2 32.0 °C 
 Generatorlager 1 17.8 °C 
 Generatorlager 2 16.8 °C 
 Generatvikling 1 53.8 °C 
 Generatvikling 2 50.0 °C 
 Generatvikling 3 51.5 °C 
 Generat temperatur innluft 11.2 °C 
 Generat temperatur utluft 24.7 °C 
 Styrespenning 25.4 VDC 
 Rørgate 49.2 Bar 
 Bypassventil 49.1 Bar 
 Hydraulikk 79.9 Bar 
 Turbin 1001 O/min 
 Nål 1 28.7 % 
 Nål 2 0.1 % 
 Deflektor 99.1 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS