VEKA KRAFTSTASJON

Dato 18.03.2018

   Tid 22:32:15  
 Driftstid 57867 timer 
 Produsert totalt 68611.142 MWt 
 Produsert forrige døgn 0 kWt 
 Produsert siste døgn 0 kWt 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.865 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.854 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.010 m 
 Flow i rørgate 0.0 l/s 
 Turbinlager 1 2.9 °C 
 Turbinlager 2 5.8 °C 
 Generatorlager 1 5.6 °C 
 Generatorlager 2 8.4 °C 
 Generatvikling 1 8.3 °C 
 Generatvikling 2 8.4 °C 
 Generatvikling 3 7.5 °C 
 Generat temperatur innluft 10.3 °C 
 Generat temperatur utluft 6.7 °C 
 Styrespenning 25.6 VDC 
 Rørgate 49.4 Bar 
 Bypassventil 47.4 Bar 
 Hydraulikk 85.2 Bar 
 Turbin 0 O/min 
 Nål 1 -0.1 % 
 Nål 2 0.0 % 
 Deflektor 0.4 % 
 Driftstatus:
 Stoppet.
 

ECS Automation AS