VEKA KRAFTSTASJON

Dato 14.11.2018

   Tid 19:10:45  
 Driftstid 61935 timer 
 Produsert totalt 74781.311 MWt 
 Produsert forrige døgn 12994 kWt 
 Produsert siste døgn 16585 kWt 
 Produserer nå 628 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.705 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.700 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.004 m 
 Flow i rørgate 10.5 l/s 
 Turbinlager 1 27.3 °C 
 Turbinlager 2 30.1 °C 
 Generatorlager 1 18.8 °C 
 Generatorlager 2 18.5 °C 
 Generatvikling 1 53.6 °C 
 Generatvikling 2 49.9 °C 
 Generatvikling 3 50.9 °C 
 Generat temperatur innluft 13.2 °C 
 Generat temperatur utluft 26.3 °C 
 Styrespenning 25.3 VDC 
 Rørgate 49.4 Bar 
 Bypassventil 49.3 Bar 
 Hydraulikk 87.0 Bar 
 Turbin 1000 O/min 
 Nål 1 15.6 % 
 Nål 2 0.1 % 
 Deflektor 99.4 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS