VEKA KRAFTSTASJON

Dato 20.10.2017

   Tid 06:50:45  
 Driftstid 55704 timer 
 Produsert totalt 66794.861 MWt 
 Produsert forrige døgn 13120 kWt 
 Produsert siste døgn 2528 kWt 
 Produserer nå 355 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.710 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.700 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.010 m 
 Flow i rørgate 11.8 l/s 
 Turbinlager 1 30.7 °C 
 Turbinlager 2 32.4 °C 
 Generatorlager 1 21.1 °C 
 Generatorlager 2 19.9 °C 
 Generatvikling 1 54.4 °C 
 Generatvikling 2 50.6 °C 
 Generatvikling 3 51.6 °C 
 Generat temperatur innluft 14.0 °C 
 Generat temperatur utluft 27.2 °C 
 Styrespenning 25.3 VDC 
 Rørgate 49.7 Bar 
 Bypassventil 49.4 Bar 
 Hydraulikk 76.3 Bar 
 Turbin 1000 O/min 
 Nål 1 9.3 % 
 Nål 2 0.2 % 
 Deflektor 98.6 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS