VEKA KRAFTSTASJON

Dato 13.06.2021

   Tid 16:56:45  
 Driftstid 73331 timer 
 Produsert totalt 87125.339 MWt 
 Produsert forrige døgn 10962 kWt 
 Produsert siste døgn 5703 kWt 
 Produserer nå 227 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.703 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.699 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.004 m 
 Flow i rørgate 30.5 l/s 
 Turbinlager 1 39.0 °C 
 Turbinlager 2 36.2 °C 
 Generatorlager 1 26.2 °C 
 Generatorlager 2 20.6 °C 
 Generatvikling 1 36.4 °C 
 Generatvikling 2 38.6 °C 
 Generatvikling 3 40.9 °C 
 Generat temperatur innluft 15.6 °C 
 Generat temperatur utluft 27.2 °C 
 Styrespenning 24.8 VDC 
 Rørgate 49.5 Bar 
 Bypassventil 49.4 Bar 
 Hydraulikk 84.7 Bar 
 Turbin 998 O/min 
 Nål 1 6.3 % 
 Nål 2 0.1 % 
 Deflektor 98.6 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS