VEKA KRAFTSTASJON

Dato 08.04.2020

   Tid 14:43:15  
 Driftstid 69956 timer 
 Produsert totalt 82910.746 MWt 
 Produsert forrige døgn 50133 kWt 
 Produsert siste døgn 20875 kWt 
 Produserer nå 1222 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.704 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.700 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.004 m 
 Flow i rørgate 11.6 l/s 
 Turbinlager 1 38.4 °C 
 Turbinlager 2 30.2 °C 
 Generatorlager 1 22.8 °C 
 Generatorlager 2 17.1 °C 
 Generatvikling 1 55.5 °C 
 Generatvikling 2 51.8 °C 
 Generatvikling 3 53.4 °C 
 Generat temperatur innluft 12.0 °C 
 Generat temperatur utluft 26.2 °C 
 Styrespenning 25.0 VDC 
 Rørgate 49.1 Bar 
 Bypassventil 49.0 Bar 
 Hydraulikk 81.4 Bar 
 Turbin 1000 O/min 
 Nål 1 34.0 % 
 Nål 2 0.0 % 
 Deflektor 99.9 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS