VEKA KRAFTSTASJON

Dato 21.09.2021

   Tid 13:46:45  
 Driftstid 74018 timer 
 Produsert totalt 87730.248 MWt 
 Produsert forrige døgn 0 kWt 
 Produsert siste døgn 0 kWt 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.369 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.363 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.006 m 
 Flow i rørgate 22.6 l/s 
 Turbinlager 1 13.3 °C 
 Turbinlager 2 12.9 °C 
 Generatorlager 1 15.6 °C 
 Generatorlager 2 19.0 °C 
 Generatvikling 1 18.5 °C 
 Generatvikling 2 18.7 °C 
 Generatvikling 3 18.5 °C 
 Generat temperatur innluft 21.2 °C 
 Generat temperatur utluft 16.7 °C 
 Styrespenning 25.2 VDC 
 Rørgate 49.5 Bar 
 Bypassventil 46.5 Bar 
 Hydraulikk 80.2 Bar 
 Turbin 0 O/min 
 Nål 1 -0.2 % 
 Nål 2 -0.1 % 
 Deflektor 0.3 % 
 Driftstatus:
 Stoppet.
 

ECS Automation AS