VEKA KRAFTSTASJON

Dato 29.04.2017

   Tid 03:40:45  
 Driftstid 52029 timer 
 Produsert totalt 61528.852 MWt 
 Produsert forrige døgn 3835 kWt 
 Produsert siste døgn 479 kWt 
 Produserer nå 125 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.709 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.698 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.011 m 
 Flow i rørgate 11.3 l/s 
 Turbinlager 1 27.0 °C 
 Turbinlager 2 26.8 °C 
 Generatorlager 1 18.1 °C 
 Generatorlager 2 16.8 °C 
 Generatvikling 1 49.6 °C 
 Generatvikling 2 45.9 °C 
 Generatvikling 3 46.8 °C 
 Generat temperatur innluft 10.8 °C 
 Generat temperatur utluft 23.4 °C 
 Styrespenning 25.3 VDC 
 Rørgate 49.4 Bar 
 Bypassventil 49.3 Bar 
 Hydraulikk 84.8 Bar 
 Turbin 999 O/min 
 Nål 1 4.4 % 
 Nål 2 0.2 % 
 Deflektor 99.3 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS