VEKA KRAFTSTASJON

Dato 11.04.2021

   Tid 18:22:15  
 Driftstid 72056 timer 
 Produsert totalt 85998.052 MWt 
 Produsert forrige døgn 3642 kWt 
 Produsert siste døgn 1980 kWt 
 Produserer nå 108 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.163 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.158 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.005 m 
 Flow i rørgate 8.9 l/s 
 Turbinlager 1 32.9 °C 
 Turbinlager 2 31.8 °C 
 Generatorlager 1 19.7 °C 
 Generatorlager 2 14.4 °C 
 Generatvikling 1 30.2 °C 
 Generatvikling 2 32.5 °C 
 Generatvikling 3 34.6 °C 
 Generat temperatur innluft 9.5 °C 
 Generat temperatur utluft 20.9 °C 
 Styrespenning 24.8 VDC 
 Rørgate 49.3 Bar 
 Bypassventil 49.3 Bar 
 Hydraulikk 78.8 Bar 
 Turbin 1000 O/min 
 Nål 1 4.0 % 
 Nål 2 0.0 % 
 Deflektor 98.8 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS