VEKA KRAFTSTASJON

Dato 02.03.2021

   Tid 09:21:15  
 Driftstid 71439 timer 
 Produsert totalt 85506.329 MWt 
 Produsert forrige døgn 12962 kWt 
 Produsert siste døgn 4280 kWt 
 Produserer nå 428 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.704 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.700 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.005 m 
 Flow i rørgate 9.1 l/s 
 Turbinlager 1 34.8 °C 
 Turbinlager 2 29.2 °C 
 Generatorlager 1 20.2 °C 
 Generatorlager 2 14.8 °C 
 Generatvikling 1 31.6 °C 
 Generatvikling 2 33.8 °C 
 Generatvikling 3 36.1 °C 
 Generat temperatur innluft 9.7 °C 
 Generat temperatur utluft 21.3 °C 
 Styrespenning 24.4 VDC 
 Rørgate 49.4 Bar 
 Bypassventil 49.3 Bar 
 Hydraulikk 76.1 Bar 
 Turbin 1000 O/min 
 Nål 1 10.8 % 
 Nål 2 0.2 % 
 Deflektor 100.0 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS