VEKA KRAFTSTASJON

Dato 23.02.2020

   Tid 21:45:45  
 Driftstid 69048 timer 
 Produsert totalt 82468.781 MWt 
 Produsert forrige døgn 75601 kWt 
 Produsert siste døgn 33938 kWt 
 Produserer nå 1026 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.699 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.699 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.001 m 
 Flow i rørgate 11.7 l/s 
 Turbinlager 1 36.5 °C 
 Turbinlager 2 28.6 °C 
 Generatorlager 1 21.4 °C 
 Generatorlager 2 16.4 °C 
 Generatvikling 1 54.3 °C 
 Generatvikling 2 50.4 °C 
 Generatvikling 3 51.9 °C 
 Generat temperatur innluft 11.1 °C 
 Generat temperatur utluft 25.2 °C 
 Styrespenning 24.9 VDC 
 Rørgate 49.2 Bar 
 Bypassventil 49.1 Bar 
 Hydraulikk 82.4 Bar 
 Turbin 1000 O/min 
 Nål 1 26.7 % 
 Nål 2 0.2 % 
 Deflektor 98.7 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS