VEKA KRAFTSTASJON

Dato 17.08.2017

   Tid 13:22:15  
 Driftstid 54512 timer 
 Produsert totalt 65479.826 MWt 
 Produsert forrige døgn 21588 kWt 
 Produsert siste døgn 4336 kWt 
 Produserer nå 226 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.716 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.702 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.014 m 
 Flow i rørgate 24.4 l/s 
 Turbinlager 1 33.0 °C 
 Turbinlager 2 33.6 °C 
 Generatorlager 1 25.1 °C 
 Generatorlager 2 23.6 °C 
 Generatvikling 1 57.6 °C 
 Generatvikling 2 54.0 °C 
 Generatvikling 3 54.9 °C 
 Generat temperatur innluft 17.6 °C 
 Generat temperatur utluft 30.7 °C 
 Styrespenning 25.2 VDC 
 Rørgate 49.4 Bar 
 Bypassventil 49.4 Bar 
 Hydraulikk 86.7 Bar 
 Turbin 999 O/min 
 Nål 1 6.3 % 
 Nål 2 0.1 % 
 Deflektor 98.9 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS