VEKA KRAFTSTASJON

Dato 18.07.2019

   Tid 03:11:15  
 Driftstid 66091 timer 
 Produsert totalt 78775.761 MWt 
 Produsert forrige døgn 0 kWt 
 Produsert siste døgn 0 kWt 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.862 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.857 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.005 m 
 Flow i rørgate 0.0 l/s 
 Turbinlager 1 14.7 °C 
 Turbinlager 2 15.0 °C 
 Generatorlager 1 17.1 °C 
 Generatorlager 2 20.7 °C 
 Generatvikling 1 20.7 °C 
 Generatvikling 2 20.8 °C 
 Generatvikling 3 19.9 °C 
 Generat temperatur innluft 22.4 °C 
 Generat temperatur utluft 18.5 °C 
 Styrespenning 25.6 VDC 
 Rørgate 49.5 Bar 
 Bypassventil 48.8 Bar 
 Hydraulikk 81.5 Bar 
 Turbin 0 O/min 
 Nål 1 -0.2 % 
 Nål 2 -0.1 % 
 Deflektor 0.3 % 
 Driftstatus:
 Stoppet.
 

ECS Automation AS