VEKA KRAFTSTASJON

Dato 23.09.2019

   Tid 03:19:45  
 Driftstid 66771 timer 
 Produsert totalt 79627.234 MWt 
 Produsert forrige døgn 1753 kWt 
 Produsert siste døgn 377 kWt 
 Produserer nå 106 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.304 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.309 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Flow i rørgate 28.2 l/s 
 Turbinlager 1 35.5 °C 
 Turbinlager 2 32.4 °C 
 Generatorlager 1 23.2 °C 
 Generatorlager 2 23.1 °C 
 Generatvikling 1 56.2 °C 
 Generatvikling 2 52.7 °C 
 Generatvikling 3 53.6 °C 
 Generat temperatur innluft 18.2 °C 
 Generat temperatur utluft 30.6 °C 
 Styrespenning 25.2 VDC 
 Rørgate 49.5 Bar 
 Bypassventil 49.4 Bar 
 Hydraulikk 86.7 Bar 
 Turbin 1001 O/min 
 Nål 1 3.9 % 
 Nål 2 0.1 % 
 Deflektor 98.7 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS