VEKA KRAFTSTASJON

Dato 22.05.2018

   Tid 06:14:45  
 Driftstid 58898 timer 
 Produsert totalt 70747.645 MWt 
 Produsert forrige døgn 40061 kWt 
 Produsert siste døgn 8996 kWt 
 Produserer nå 1155 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.708 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.699 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.010 m 
 Flow i rørgate 11.6 l/s 
 Turbinlager 1 35.4 °C 
 Turbinlager 2 36.5 °C 
 Generatorlager 1 22.9 °C 
 Generatorlager 2 20.5 °C 
 Generatvikling 1 58.4 °C 
 Generatvikling 2 54.5 °C 
 Generatvikling 3 56.1 °C 
 Generat temperatur innluft 14.2 °C 
 Generat temperatur utluft 28.3 °C 
 Styrespenning 25.3 VDC 
 Rørgate 49.3 Bar 
 Bypassventil 49.1 Bar 
 Hydraulikk 82.2 Bar 
 Turbin 998 O/min 
 Nål 1 31.3 % 
 Nål 2 -0.1 % 
 Deflektor 98.8 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS