VEKA KRAFTSTASJON

Dato 25.03.2017

   Tid 18:21:45  
 Driftstid 51205 timer 
 Produsert totalt 60452.366 MWt 
 Produsert forrige døgn 1538 kWt 
 Produsert siste døgn 1297 kWt 
 Produserer nå 99 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.727 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.716 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.011 m 
 Flow i rørgate 12.6 l/s 
 Turbinlager 1 17.9 °C 
 Turbinlager 2 18.2 °C 
 Generatorlager 1 15.6 °C 
 Generatorlager 2 17.9 °C 
 Generatvikling 1 39.4 °C 
 Generatvikling 2 37.9 °C 
 Generatvikling 3 38.3 °C 
 Generat temperatur innluft 11.0 °C 
 Generat temperatur utluft 20.6 °C 
 Styrespenning 25.3 VDC 
 Rørgate 49.5 Bar 
 Bypassventil 49.3 Bar 
 Hydraulikk 78.0 Bar 
 Turbin 999 O/min 
 Nål 1 3.9 % 
 Nål 2 0.1 % 
 Deflektor 98.6 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS