VEKA KRAFTSTASJON

Dato 15.05.2021

   Tid 23:13:45  
 Driftstid 72714 timer 
 Produsert totalt 86595.928 MWt 
 Produsert forrige døgn 73904 kWt 
 Produsert siste døgn 71236 kWt 
 Produserer nå 2824 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.713 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.701 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.013 m 
 Flow i rørgate 10.3 l/s 
 Turbinlager 1 46.6 °C 
 Turbinlager 2 38.7 °C 
 Generatorlager 1 38.4 °C 
 Generatorlager 2 24.1 °C 
 Generatvikling 1 99.6 °C 
 Generatvikling 2 99.4 °C 
 Generatvikling 3 109.4 °C 
 Generat temperatur innluft 19.6 °C 
 Generat temperatur utluft 42.4 °C 
 Styrespenning 24.8 VDC 
 Rørgate 48.1 Bar 
 Bypassventil 48.1 Bar 
 Hydraulikk 77.5 Bar 
 Turbin 1000 O/min 
 Nål 1 44.4 % 
 Nål 2 44.3 % 
 Deflektor 98.9 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS