VEKA KRAFTSTASJON

Dato 21.09.2020

   Tid 02:26:45  
 Driftstid 71251 timer 
 Produsert totalt 85158.260 MWt 
 Produsert forrige døgn 0 kWt 
 Produsert siste døgn 0 kWt 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.870 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.867 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.003 m 
 Flow i rørgate 22.8 l/s 
 Turbinlager 1 13.1 °C 
 Turbinlager 2 12.8 °C 
 Generatorlager 1 150.0 °C 
 Generatorlager 2 150.0 °C 
 Generatvikling 1 150.0 °C 
 Generatvikling 2 150.0 °C 
 Generatvikling 3 150.0 °C 
 Generat temperatur innluft 150.0 °C 
 Generat temperatur utluft 150.0 °C 
 Styrespenning 25.1 VDC 
 Rørgate 0.1 Bar 
 Bypassventil 0.0 Bar 
 Hydraulikk 0.0 Bar 
 Turbin 0 O/min 
 Nål 1 -0.2 % 
 Nål 2 -0.1 % 
 Deflektor 0.4 % 
 Driftstatus:
 Stoppet.
 

ECS Automation AS