VEKA KRAFTSTASJON

Dato 25.06.2017

   Tid 07:07:45  
 Driftstid 53378 timer 
 Produsert totalt 64434.890 MWt 
 Produsert forrige døgn 58467 kWt 
 Produsert siste døgn 21990 kWt 
 Produserer nå 3267 kW 
 Nivå i magasin før rist 2.096 m 
 Nivå i magasin etter rist 2.068 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.028 m 
 Flow i rørgate 32.0 l/s 
 Turbinlager 1 39.3 °C 
 Turbinlager 2 48.3 °C 
 Generatorlager 1 30.9 °C 
 Generatorlager 2 26.0 °C 
 Generatvikling 1 100.9 °C 
 Generatvikling 2 95.1 °C 
 Generatvikling 3 103.5 °C 
 Generat temperatur innluft 20.1 °C 
 Generat temperatur utluft 43.3 °C 
 Styrespenning 25.2 VDC 
 Rørgate 47.6 Bar 
 Bypassventil 47.7 Bar 
 Hydraulikk 81.9 Bar 
 Turbin 1000 O/min 
 Nål 1 65.3 % 
 Nål 2 65.3 % 
 Deflektor 99.0 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS