VEKA KRAFTSTASJON

Dato 23.09.2018

   Tid 06:56:45  
 Driftstid 60717 timer 
 Produsert totalt 73081.095 MWt 
 Produsert forrige døgn 78108 kWt 
 Produsert siste døgn 22603 kWt 
 Produserer nå 3249 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.905 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.881 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.024 m 
 Flow i rørgate 36.0 l/s 
 Turbinlager 1 40.2 °C 
 Turbinlager 2 46.7 °C 
 Generatorlager 1 30.9 °C 
 Generatorlager 2 26.1 °C 
 Generatvikling 1 101.3 °C 
 Generatvikling 2 95.3 °C 
 Generatvikling 3 103.7 °C 
 Generat temperatur innluft 20.8 °C 
 Generat temperatur utluft 43.7 °C 
 Styrespenning 25.3 VDC 
 Rørgate 47.7 Bar 
 Bypassventil 47.6 Bar 
 Hydraulikk 85.7 Bar 
 Turbin 998 O/min 
 Nål 1 69.1 % 
 Nål 2 69.0 % 
 Deflektor 98.8 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS